Indicators, fuses, termination elements

Indicators, fuses, termination elements XHL LED indicators
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Explosion-proof type XHL signal lights are designed for optical indication of states and values.

Indicators, fuses, termination elements XFU Fuses
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Explosion-proof XFU fuses are designed to protect electrical or electronic AC and DC circuits and devices.

Indicators, fuses, termination elements XZ Termination members
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Explosion-proof type XZ termination elements are used according to a particular design as passive filters, limiters, attenuation, filtering and protective elements in electrical or electronic AC and DC circuits or as impedance elements (terminators) for termination of FIELDBUS and PROFIBUS networks.

Nevýbušné signálky XHL, pojistky XFU a zakončovací členy XZ lze je použít výhradně jako Ex součásti pro instalaci uvnitř závěrů s typem ochrany Ex „e", Ex „n" nebo Ex „t"

  • v dolech s výskytem metanu – nebezpečné atmosférické podmínky 2 (SNM1 a SNM2)
  • v nebezpečných výbušných plynných atmosférách - zóna 1 a zóna 2
  • v nebezpečných výbušných atmosférách s prachem - zóna 21, zóna 22
  • v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušin - zóna V3, zóna V2 a zóna V1

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.