Control elements

Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Control elements XSV10-A Cam switch
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Nevýbušné ovládací prvky XMB, XPB a XSV lze je použít výhradně jako Ex součásti pro instalaci uvnitř závěrů s typem ochrany Ex „e", Ex „n" nebo Ex „t"

  • v dolech s výskytem metanu – nebezpečné atmosférické podmínky 2 (SNM1 a SNM2)
  • v nebezpečných výbušných plynných atmosférách - zóna 1 a zóna 2
  • v nebezpečných výbušných atmosférách s prachem - zóna 21, zóna 22
  • v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušin - zóna V3, zóna V2 a zóna V1

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.